Privacyverklaring Canile

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Canile kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Canile, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of in de winkel aan Canile verstrekt. 

Canile stelt, buiten de winkelverkoop, enkele diensten ter beschikking waarvoor uw persoonsgegevens nodig kunnen zijn.

Om gebruik te kunnen maken van deze diensten kan u ervoor kiezen uw persoonsgegevens ter beschikking te stellen, en dit volgens uw eigen gebruik van de diensten.   

  • Uw E-mailadres wordt aangewend om u de nieuwsbrief te bezorgen of om u te informeren over het verlenen van diensten of ter informatieverstrekking over producten.  De nieuwsbrief van Canile heeft geen vaste periodiciteit maar wordt occasioneel verzonden aan de ingeschreven geadresseerden. De nieuwsbrief heeft als doel nieuwigheden binnen het assortiment aan te kondigen, voordeelacties kenbaar te maken, te informeren over vakantieperiodes e.d..
  • Uw telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt om op uw verzoek contact met u op te nemen over afspraken met betrekking tot het verlenen van diensten of informatieverstrekking over producten.                                 
  • Uw adresgegevens / ondernemingsgegevens worden uitsluitend aangewend in kader van leveringen en/of facturatie aan uw onderneming.

Canile kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening met betrekking tot de activiteiten van Canile


BEWARING

Alle persoonsgegevens; e-mailadres, telefoonnummers, postadressen en/of gegevens van uw onderneming blijven ten allen tijde onder uitsluitend beheer van de zaakvoerder en staan geregistreerd op de harde schijf van de bedrijfscomputer van Canile. De bedrijfscomputer bevat een beveiligingssysteem en back-up.


DELEN MET ANDEREN

Uw gegevens worden in geen geval gedeeld aan derden, bedrijven noch particulieren. Dit met in zonderheid er moet voldaan worden aan een wettelijke verplichting ten overstaan van officiƫle instanties.


BEWARINGSTERMIJN

Canile heeft geen bewaringstermijn vastgelegd; uw gegevens blijven bewaard zolang u dat toestaat.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen via e-mail (info@canile.be) of uzelf uitschrijven via het contactformulier op de website www.canile.be. U kan zich hiervoor tevens rechtstreeks wenden tot de zaakvoerder in de winkel.


BEVEILIGEN

Canile neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Canile maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Canile verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Canile op via info@canile.be

www.canile.be is een website van Canile

Canile is als volgt te bereiken:
Leopoldlei 43, 2220 Heist op den Berg
Telefoon: 0472 72 23 71
E-mailadres: info@canile.be

star
star

{{ quote_text }}

{{ name }}

Lees meer
Website by
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x